7.9.2011

Bilder från Novias inskription i Åbo 6.9

Fotograf: Kim Johansson

1

3
Studerande från utbildningsprogrammet scenkonst i Vasa välkomnar gästerna
till  inskriptionen i Åbo med kulturbetonat program, studerande Linda Lenk,
Johanna Haapamäki och Malin Olkkola.

10
Jorma Mattinen, Roger Broo,  rektor Örjan Andersson, Christoffer Taxell,
Christel von Frenckell-Ramberg

13
Bodyfanfar, scenkonststuderande Emma Kullberg och Miro Jerohin.

14
Sigynsalen i Åbo

20
Studerande bildade ordet Novia med sina kroppar, här ser ni bokstaven V med
Miro Jerohin och Ellen Paulig.

23
Rektor Örjan Andersson

28
Scenskonststuderande Miro Jerohin och Ellen Paulig och Julia Wickholm.

29
Studerande Julia Wickholm och Irene Tuominen.

32
Rektor Örjan Andersson höll ett tal riktat till studerande.

33
Rektor deltog i programmet tillsammans med studerandena.

34
Studerande Christer Romberg sjöng i Sigynsalen.

36
Både studerande från Raseborg och Åbo deltog.

39
Studerande Tomi Korhonen, Learning by doing

42
Konferencier Pia Nybom, lektor i formgivning.

43
Festtalet hölls av minister Christoffer Taxell.

50
Stadens hälsning Christel von Frenckell-Ramberg.

53
Studerandekåren Noviums hälsning, ordförande Henrika Österlund.

 

Gå till "Nyheter"