16.3.2020

Åtgärder vid Yrkeshögskolan Novia med anledning av beredskap för Coronavirus

tvätta händerna

Yrkeshögskolan Novia vidtar åtgärder för att minska risken för smittspridning på våra campus. Studerande och personal informeras om åtgärderna via e-post. Om du misstänker smitta, följ myndigheters anvisningar som du hittar genom att klicka här. 
Myndigheterna informerar om allmänna begränsningar och restriktioner på statsrådets hemsida som du hittar genom att klicka här.

Distansstudier


Yrkeshögskolan Novia har övergått till distansstudier för resten av vårterminen. Studerande får närmare information om hur den egna utbildningen förverkligas av sin utbildningsledare, och personalen hittar mer information gällande distansarbete på intranätet.

Studerande har fortsatt rätt till måltidstöd och en del lunchrestauranger på campusområden erbjuder take away till studerandepris.

Praktik

I detta skede kallar inte Yrkeshögskolan Novia hem studerande från praktik. Dock kan det uppstå situationer där arbetsgivaren väljer att avsluta studerandes praktik. I sådana fall är studerande i kontakt med sin utbildningsledare/lärare.

Dimission


Ingen dimission ordnas våren 2020. Studerande som utexamineras får betygen hemskickade med posten. Observera att betygen skickas till bostadsadressen som finns i Peppi, uppdatera den så den är korrekt. Betygen skickas hem på betygsdagen.

Utlandsstudier och utlandspraktik

Novia avråder alla studerande som ännu inte inlett sin utlandsvistelse från att resa.

Novia rekommenderar dig som nu är utomlands att så snart som möjligt återvända till Finland.

Kontakta Novias internationella koordinatorer och bekräfta om du avbryter eller fortsätter dina studier/din praktik utomlands. Beakta att resandet försvåras genom flygbolagens annulleringar och länders beslut att stänga gränser. Följ lokala myndigheters direktiv och UM:s anvisningar som finns här gällande resor. Utrikesministeriet uppdaterar också information via adressen https://www.facebook.com/Nettikonsuli/ 

Läs kontinuerligt information på Novias intranät: https://intra.novia.fi/aktuellt/corona-aktuellt/

Campus och evenemang

Novias campus är stängda tills vidare. Studerande som har personliga tillhörigheter på campus, kan komma överens med lärare/vaktmästare om hur man kan hämta sakerna.

Studerandekåren Novium har inhiberat sina evenemang och uppmanat studerandeföreningarna att göra det samma.

Evenemang som skulle ordnats på campus under vårterminen har inhiberats.

Resor

Om du återvänder från utlandet, oavsett land, ska du distansarbeta och -studera i 14 dagar. Detta gäller såväl studerande som personal.

Tillsvidare görs inga arbetsrelaterade utlandsresor (gäller från 12.3.2020).

Alla arbets- och studierelaterade resor också inom Finland bör övervägas att inhiberas eller skjutas upp.

Personalen distansarbetar

Från och med  måndag 16.3 rekommenderas att den som med tanke på arbetsuppgifterna kan arbeta på distans gör det. Personalen kommer överens om detta med sin närmaste förman.

Sköt om dig 

Kom ihåg god handhygien: hosta i armvecket och snyt dig i en näsduk som du genast kastar efteråt.

Vi påminner om vars och ens eget ansvar om att hållas hemma då vi är sjuka för att undvika smittor av olika slag.

Studiehandledarna finns närvarande virtuellt för att handleda dig i dina studier. 

Mer information hittar personal och studerande på intranätet och i sin e-post.

Om du misstänker smitta

Anvisningar från THL, Social- och hälsovårdsministeriet och sjukvårdsdistrikten

Sök information och hjälp från rätt ställe!

  • Om du behöver allmän information om coronaviruset, läs informationen på THL.fi. Du kan också ringa det allmänna rådgivningsnummret 0295 535 535 eller ditt områdes telefonnummer för rådgivning
  • Om du har symtom och känningar som tyder på coronavirusinfektion, fyll i en coronavirus-symptombedömning på adressen Omaolo.fi
  • Om du har symtom och funderar på att gå till jouren, ring jourhjälpen 116117 eller ditt områdes telefonnummer för rådgivning
  • Om det gäller en nödsituation, ring nödnummret 112.

Det är viktigt att de som verkligen behöver hjälp, får det. Kontakta därför på rätt sätt.

Kontaktuppgifter

  • Åbo: Ring stadens telefonrådgivning om coronaviruset, tfn (02) 266 2715 eller allmänna jour, tfn (02) 313 8800.
  • Raseborg: Ring Raseborgs hälsostation (019) 289 3000 kl. 8-15 eller nationell jourhjälp 116 117.
  • Jakobstad: Ring Malmska telefonrådgivning (06) 786 1333 dygnet runt eller Nykarleby telefonrådgivning (06) 786 2701 dygnet runt.
  • Du kan också ringa nationell jourhjälp, tfn 116 117

 

Publicerat 16.3 kl. 13.00
Uppdaterat 17.3 kl.10.20 med info om utlandsstudier/-praktik
Uppdaterat 18.3 med information om att studier utförs på distans  och att campus hålls stängda.
Uppdaterat 24.3 med myndigheternas anvisningar
Uppdaterat 27.3: Novia fortsätter med distansstudier resten av vårterminen
Uppdaterat 30.4 med information om dimission och betyg

 

Gå till "Nyheter"