21.6.2011

Antagna till Yrkeshögskolan Novias utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen 2011

Följande personer som har blivit antagna till Yrkeshögskolan Novia har tillåtit att deras namn kan publiceras på våra webbsidor.

Utbildningsprogrammet i avancerad klinisk vård, Vasa (7 antagna)

Ahlnäs Anna-Lena, Vasa
Clemes Ulrika, Mariehamn
Rönn Pia, Malax
Vazquez Sanchez Guadalupe, Kronoby
Åkerholm Lena, Helsingfors
Östergård Mana, Vasa

Utbildningsprogrammet för teknologibaserat ledarskap, Vasa (21 antagna)

Ampiala Hannes, Vasa
Bagge Sofia, Vasa
Ekman Conny, Vasa
Englund Bengt, Vasa
Ha-Vikström Thanh, Korsholm
Hudd Mikael, Vasa
Karlström Georg, Brändö
Lempinen Kimmo, Raseborg
Lönnqvist Markus, Pedersöre
Nyfors Kaj, Larsmo
Masus Linda, Vasa
Polenius Monica, Raseborg
Rikala Jukka, Vasa
Skog Mathias, Vasa
Tallgren Jan, Malax

Utbildningsprogrammet för utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård, Åbo (7 antagna)


Böhme Mona, Raseborg
Dami Abdi, Helsingfors
Holmlund Heidi, Raseborg
Lindholm Pernilla, Väståboland
Lipponen Sisko, Åbo
Suurjoki-Niemi Sari, Kyrkslätt

Gå till "Nyheter"