Media

Kommunikationsverksamheten vid Yrkeshögskolan Novia hjälper journalister och massmedier med att hitta rätt kontaktperson eller expert, få bildmaterial och information om vad som just nu sker inom högskolan.  Pressmeddelanden samlas i ett arkiv på webben årsvis. Vill du vara med på vår presslista? Meddela din e-post till jenny.svartsjo@novia.fi.

Presskontakt

Kommunikationschef Jenny Svartsjö , mobil 050 561 7803, e-post jenny.svartsjo@novia.fi