Koncernstyrelse

Koncernstyrelse Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Koncernstyrelsen för Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia består av ordföranden och viceordföranden för parternas egna styrelser samt högskolornas rektorer.

Koncernstyrelsen är ett rådgivande organ med avsikt att parterna på sina håll föredrar för beslut i gemensamt överenskomna frågor i respektive styrelse. Parterna eftersträvar gemensamma spelregler i syfte att öka den tidigare påbörjade samordningen av verksamheten inom utbildning, forskning och administration.

Koncernstyrelsen bereder gemensamma förslag som följer undervisnings- och kulturministeriets tidtabell för rapportering, uppföljning och anhållan om strategiska medel.

Koncernstyrelsen består av ordföranden och viceordföranden för parternas egna styrelser samt högskolornas rektorer.

Koncernstyrelse

 

Thomas Wilhelmsson
styrelseordförande Åbo Akademi    
                          Kaj-Gustaf Bergh
styrelseordförande Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi    
Taru Narvanmaa
vice styrelseordförande Åbo Akademi
  Ulrica Karp
vice styrelseordförande Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi
Moira von Wright
rektor Åbo Akademi
  Örjan Andersson
rektor Yrkeshögskolan Novia