Högskoleservice ledningsgrupp

Högskoleservice omfattar kvalitetsledning, studerandeservice, FUI-koordinering, fortbildningskoordinering och språkservice, marknadsföring och kommunikation, ICT-service, HR samt fastighets- och säkerhetservice.

Kjell Heir, ordförande
Förvaltnings- och personaldirektör
+358505383502

Jenny Svartsjö
Kommunikationschef
+358505617803

Mats Lindholm
Viceprefekt kvalitetschef, utblidningsledare, lektor
+358447623760

Wilhelm Fortelius
Forskningschef
+358447998404

Thomas Böckelman
Chef för studerandeservice
+358447623600

Johan Kempe
ICT-chef
+358447805171

Tommy Nyman
Fastighets- och säkerhetschef
+358447623228

Pia Rönnlund, sekreterare i gruppen
VD-assistent
+358505952331