Vision, profil, mission, värderingar

Strategin Novia 2030

Vision

Novia är en dynamisk, internationell högskola med högklassig utbildning samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som stöder arbetslivet. Novia är en ledande aktör inom kontinuerligt lärande.

Novia är inom sina styrkeområden föregångare bland yrkeshögskolorna i Finland samt konkurrenskraftig och framgångsrik även internationellt.

Novia har en nationell roll i att främja samverkan med övriga Norden.

Profil

Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med en särskild uppgift att aktivt delta i det tvåspråkiga Finlands kompetensförsörjning och hållbara samhällsutveckling. Novia tryggar människonära service på svenska.

Novia har tack vare kulturell och språklig kompetens omfattande och konkret samverkan i Norden. Novia arbetar för att knyta Finland starkare till den nordiska kulturella gemenskapen samt främja samarbete inom närings- och övrigt arbetsliv.

Mission

Novia skapar välfärd genom regionalt nätverkande och global kompetens. Utöver de i lag stadgade uppgifterna* har Novia en särskild uppgift att inom utbildning och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet tillgodose den tvåspråkiga kustregionens specifika arbetskrafts- och utvecklingsbehov.  * Enligt yrkeshögskolelagen (2014/932 och ändring 28.12.2018/1368)

Värderingar

Kompetens

• Vi sätter studerande, lärande och kvalitet i centrum
• Vi svarar till arbetslivets behov med relevant utbildning och tillämpad forskning
• Vi stöder kontinuerligt lärande och individens personliga utveckling
• Vi utvecklas ständigt i våra uppgifter och värdesätter varandras kunskap

Engagemang

• Vi betonar fördomsfrihet, dynamik och kreativitet i all vår verksamhet. Genom kontinuerlig förnyelse och innovation garanterar vi högskolans attraktivitet och konkurrenskraft
• Studerande, medarbetare och alumner är nyskapande Novianer
• Vi främjar entreprenörskap

Hållbarhet

• Vår studie- och arbetsgemenskap präglas av öppenhet, delaktighet, respekt och ansvarstagande
• Vårt tänkande är globalt och vi arbetar för hållbar utveckling i enlighet med agenda 2030
• Vi främjar öppen vetenskap och forskning 
Högskolans styrkeområden

 

  • Hållbara lösningar
  • Entreprenörskap
  • Nordisk dimension

I Novia 2030 slås också fast tre strategiska mål; global orientering för en hållbar framtid, digitalt lärande och digitala tjänster samt flexibel utbildning för kontinuerligt lärande.

 

Specialkunnande

orange symbol, glödlampa med löv iHållbar energiteknik

mörkblå symbol, roderAutomation och fartygssimulation

röd symbol, sjukhusväskaInterprofessionell hälsa och välfärd

mörkgrön symbol, diagramAffärsutveckling

gul symbol, kreativa elementKonst, kultur och entreprenörskap

grön symbol, hand som håller liten växtBioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser