Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Novia

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten novia.fi och har upprättats 23.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Novia strävar efter att webbplatsen uppfyller kraven för AA-nivån. 

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. 

Det vi fortfarande jobbar på att åtgärda är bland annat: 

  • tabnavigering
  • tillgängliga filer (pdf-filer)
  • rubriknivåer
  • korrigering av kontraster, färger och fontstorlek

Möjlig att uppfatta: Kontraster och färger

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
Vi korrigerar kontrasterna och färgerna så att de uppfyller AA-nivån.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.1 Användning av färger
1.4.3 Kontrast (minimum)
1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (inofficiell översättning)
1.4.12 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord (inofficiell översättning)
1.4.13 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla (inofficiell översättning)

Möjlig att uppfatta: Rubriksättning

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
Vi jobbar med att uppdatera rubriknivåer på hela webbplatsen.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.3.2 Meningsfull ordning

Hanterbar: Funktionalitet med tangentbord och navigation

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister:
Tabnavigeringen förbättras och leverantören åtgärdar tekniska brister gällande hur tangentbordet kan användas på sidan.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

2.1.1 Tangentbord
2.1.2 Ingen tangentbordsfälla
2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll
2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
2.4.7 Synligt fokus

Feedback om webbtillgänglighet

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den
Du kan meddela om bristerna i detta formulär. 

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000