Styrelse för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Styrelseordförande Johan Aura, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Ulrica Karp, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk, vice ordförande
Samuel Broman, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi
Fritjof Sahlström, Åbo Akademi
Heidi Backman, Åbo Akademi
Harriet Ahlnäs, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Camilla Ribacka, Personalrepresentant
Wilma Westerlund, Studeranderepresentant


Som verkställande direktör och rektor fungerar Örjan Andersson
Sekreterare: Förvaltnings- och personaldirektör Kjell Heir

Den nya styrelsen tillträdde 19.11.2021.

Pressbilder styrelse

Johan Aura
Ulrica Karp
Harriet Ahlnäs
Heidi Backman
Samuel Broman
Fritiof Sahlström
Lasse Svens
Camilla Ribacka
Wilma Westerlund