Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Styrelseordförande Johan Aura, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Ulrica Karp, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk, vice ordförande
Stefan Malm, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi
Mikael Lindfelt, Åbo Akademi
Heidi Backman, Åbo Akademi
Harriet Ahlnäs, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Camilla Ribacka, Personalrepresentant
Wilma Westerlund, Studeranderepresentant


Som verkställande direktör och rektor fungerar Örjan Andersson
Sekreterare: Förvaltnings- och personaldirektör Kjell Heir

Den nya styrelsen tillträdde 25.5.2022.

Pressbilder styrelse

Johan Aura
Ulrica Karp
Stefan Malm
Lasse Svens
Mikael Lindfelt
Harriet Ahlnäs
Heidi Backman
Camilla Ribacka
Wilma Westerlund