Högskoleservice ledningsgrupp

Högskoleservice omfattar kvalitetsledning, studerandeservice, FUI-koordinering, fortbildningskoordinering och språkservice, marknadsföring och kommunikation, ICT-service, HR samt fastighets- och säkerhetservice.

Kjell Heir, ordförande
Förvaltnings- och personaldirektör
050 538 3502

Jenny Svartsjö
Kommunikationschef
050 561 7803

Mats Lindholm
Viceprefekt, kvalitetschef, utblidningsledare, lektor
044 762 3760

Johanna Liinamaa
Forskningschef
050 573 7461

Thomas Böckelman
Chef för studerandeservice
044 762 3600

Johan Kempe
ICT-chef
044 780 5171

Tommy Nyman
Fastighets- och säkerhetschef
044 762 3228

Pia Rönnlund, sekreterare 
VD-assistent
050 595 2331