Organisation

Novia finns där du finns

Yrkeshögskolan Novia har ca 4 000 studerande och personalstyrkan uppgår till ca 320 personer. Novia är den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland med drygt 12 000 alumner från Novia. Högskolan har utbildningsverksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad.

Rektor och verkställande direktör

Bild på rektor Örjan Andersson

 

Teknologie doktor, docent Örjan Andersson fungerar som verkställande direktör för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi från 1.6.2007. Aktiebolaget Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi är upprätthållare av Yrkeshögskolan Novia och Örjan Andersson fungerar som rektor för Yrkeshögskolan Novia.

Pressbilder 
Styrelse 
Ledningsgrupp 

 

 

 

Institutioner vid Yrkeshögskolan Novia

Institutionerna vid Yrkeshögskolan Novia 1.1.2020
 

  • Institutionen för teknik och sjöfart har verksamhet i Vasa, Åbo och Raseborg
  • Institutionen för hälsa och välfärd har verksamhet i Vasa och Åbo
  • Institutionen för företagsekonomi har verksamhet i Åbo, Vasa och Jakobstad
  • Institutionen för konst och kultur har verksamhet i Jakobstad
  • Institutionen för bioekonomi har verksamhet i Raseborg

 

Certifierat kvalitetssystem enligt ISO 9001

 

dnv logo