Samhälleligt åtagande för en hållbar utveckling

Yrkeshögskolan Novia är en svenskspråkig yrkeshögskola med god förankring i regionerna Österbotten och sydvästra Finland. Högskolan är en aktiv part i utvecklingen av regionernas närings- och arbetsliv. Högskolan bedriver ett omfattande nordiskt samarbete, speciellt inom sina fokusområden. 

Novia främjar hållbar utveckling inom hela sin verksamhet, inklusive samarbetet med högskolor, företag och andra organisationer. Novia främjar utbildning för hållbar utveckling och uppmuntrar till forskning om frågor i hållbar utveckling. Novia samarbetar med, samt delar sina resultat i internationella nätverk.

Utbildningens syfte är att stöda studerande att verka i samhället och arbetslivet i en riktning som gynnar hållbar utveckling. Målet är att de utexaminerade kan ta både ekonomiska, ekologiska och sociala samt kulturella konsekvenser i beaktande i sina kommande beslut i sitt yrke.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten (FoU) stöder utbildningen, stärker kompetensen och skapar mervärde för våra samarbetsparter. FoU stärker strategiskt Novias fokusområden som konkret befrämjar hållbar utveckling av samhället.

Centralt för all verksamhet i Novia är tvärvetenskaplighet, helhetssyn samt systematiskt och kritiskt tänkande i enlighet med en långsiktigt hållbar utveckling av samhället.