Kvalitetspolicy

Yrkeshögskolan Novias kvalitetspolicy

  • Vi sätter studerande och lärande i centrum.
  • Vi värnar om studerandes välmående.
  • Vi betonar hållbar utveckling, goda resultat och ansvarsfullhet i vår verksamhet.
  • Vi förankrar och levandegör kvalitetsarbetet i högskolans dagliga verksamhet.
  • Vi utvärderar och utvecklar kontinuerligt högskolans verksamhet och var och en åtar sig att uppfylla krav som ställs.
  • Vi värnar om att ständigt utvecklas i våra arbetsuppgifter, värdesätter varandras kunskap och månar om en stödande arbetsgemenskap.
  • Vi stöder förverkligandet av högskolans strategier och mål genom ett enhetligt ledningssystem och ständig förbättring av verksamheten.


17 mars 2022


Rektor Örjan Andersson
Yrkeshögskolan Novia