Auditering

Utmärkt kvalitet vid Novia i auditeringen 2018

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en auditering av Yrkeshögskolan Novia. Auditeringen 2018 av Novia var den första auditeringen i Finland i vilken den nya auditeringsmodellen för högskolor 2018-2024 tillämpades.

Novia visar via den godkända auditeringen att dess verksamhet och kvalitetssystem uppfyller NCU:s nationella kriterier och de europeiska kriterierna angående högskolornas kvalitetssäkring. I auditeringen fick Novias kvalitetssystem det bästa möjliga omdömet av den internationella nordiska auditeringsgruppen. Den nya kvalitetsstämpeln som beviljats är i kraft i sex år från och med den 23 januari 2019.

Yrkeshögskolan Novia godkändes i auditeringen – verksamheten genomsyras av en aktiv dialog med arbetslivet och samhället  >

Auditeringen 2012

Novia auditerades som första högskola i landet av RUH enligt en förnyad auditeringsmodell. Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) har på sitt möte 24.5.2012 beslutat att tilldela Yrkeshögskolan Novia RUH:s kvalitetsstämpel som påvisar att högskolan uppfyller nationella och europeiska krav på högskolornas kvalitetssäkring. Auditeringen är i kraft sex år.

Yrkeshögskolan Novia godkändes i Rådet för utvärdering av högskolornas (RUH) auditering.  Läs mera här > 
RUH:s rapport om Yrkeshögskolan Novia Auditering av Yrkeshögskolan Novia 2012 >