7.5.2020

Yrkeshögskolornas urvalsprovsdatum bekräftade

urvalsprov, tre studerande vid i-pad

Yrkeshögskolornas urvalsprov arrangeras i juni i två steg. Det första skedet av provet arrangeras 4.6.2020 som ett digitalt prov på distans. Det andra skedet av provet arrangeras 23-25.6.2020 på yrkeshögskolornas campus runt hela landet.  

I det första skedet av provet kan i princip alla sökande delta. Om sökande har blivit antagen på basen av betyg, behöver hen inte delta i urvalsprovet. Om den sökande fortfarande strävar till att bli antagen till ett högre ansökningsmål, bör sökande delta i urvalsprovet.

De som lyckats bäst i det första skedet kallas till det andra skedet av provet.

Kallelser till det andra skedet skickas ut per e-post, veckan som börjar med 15.6. Det andra skedets provplats och tidpunkt finns i kallelsen.

Det andra skedet av urvalsprovet görs vid det ansökningsmål vid den yrkeshögskola, dit sökandes poäng räcker till på basen av resultatet i det första skedet.

Sökande uppmanas att försäkra sig om att den e-postadress de uppgett i Studieinfo fortfarande fungerar.

Det blev möjligt att arrangera urvalsprov på plats, när landets regering meddelade 4.5 att begränsningarna som gäller yrkeshögskolorna upphävs. Det andra skedet av provet genomförs på ett säkert sätt genom att följa myndigheters direktiv och begränsningar.

I båda proven testas de sökandes färdigheter för högskolestudier och inget förhandsmaterial finns.

Denna tidtabell gäller gemensam ansökan som avslutades 1.4. och de ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet. 
Förändringen gäller inte kulturbranschen och inte heller dem som ansökt till högre yrkeshögskoleutbildning.

Närmare anvisningar gällande provet publiceras på yrkeshogskolestudier.fi – webbsidan.

 

Opiskelijavalinnat 2020 sv 004 nyhet anvand denna2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arene: Antagning av studerande vid yrkeshögskolorna läs frågor och svar >

Gå till "Pressmeddelanden"