26.9.2016

Yrkeshögskolornas rektorer: Rasism och våldshandlingar i alla former måste fördömas

Yrkeshögskolornas rektorer är oroliga över Finlands utveckling som kulturstat – rasism och våldshandlingar i alla former måste fördömas

Finland anser sig vara en kulturstat. Det kan vi leva upp till bara om vi värnar om vår intellektuella och etiska utveckling. Kärnan i bildningen är hjärtats intellekt. Det har vi alla oberoende av utbildningsgrad. Det förverkligas i vardagen genom att vi visar respekt och omsorg för våra medmänniskor och för vår omgivning. För det här ger det finländska utbildningssystemet, från förskola till vuxenutbildning, utmärkta förutsättningar.

Diskussionen i Finland på en kort tid utvecklats i negativ riktning. I diskussionen förekommer i dag allt oftare hat, rasism, populism och propaganda. Fosterlandet behöver inte extremistiska grupperingar som uppmanar till våld.

I det globala och föränderliga arbetslivet betonas allt oftare betydelsen av utbildning. Det finländska utbildningssystemet har hittills klarat av att garantera jämlika utgångspunkter för alla barn och unga oberoende av familje- eller samhällsbakgrund. Yrkeshögskolorna i Finland jobbar för landets bästa genom att bli mer internationella och att utveckla finländskt spetskunnande och skapa nya innovationer tillsammans med arbetslivet. I våra högskolor studerar flera tusen ungdomar från hela i världen, invandrare och olika etniska minoriteter. De kommer så småningom att bidra till att skapa framtidens Finland och förmedla Finlandsbilden utomlands. De här unga förmågorna måste få studera i fred och trygghet, utan rädsla och hot om våld.

Det är hög tid för våra myndigheter och politiska beslutsfattare att återkalla i minnet kulturstatens kärna: respekten för medmänskan. Vi bär för vår egen del ansvar för att det råder nolltolerans mot rasism i våra högskolor.

Vi utmanar de politiska beslutsfattarna, ministrar och riksdagsledamöter, att offentligt ta avstånd från rasism och de extrema grupperingarnas våldshandlingar.

Rektorer:

Tapio Kujala – Diakonia-ammattikorkeakoulu
Henrik Wolff – Yrkeshögskolan Arcada
Kari Ristimäki – Centria-ammattikorkeakoulu
Teemu Kokko – Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Tapio Huttula – Humanistinen ammattikorkeakoulu
Pertti Puusaari – Hämeen ammattikorkeakoulu
Edvard Johansson – Högskolan på Åland
Jussi Halttunen – Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Turo Kilpeläinen – Kajaanin ammattikorkeakoulu
Petri Raivo – Karelia ammattikorkeakoulu
Heikki Saastamoinen – Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Outi Kallioinen – Lahden ammattikorkeakoulu
Martti Lampela – Lapin ammattikorkeakoulu
Jouni Koski – Laurea-ammattikorkeakoulu
Riitta Konkola – Metropolia-ammattikorkeakoulu
Örjan Andersson – Yrkeshögskolan Novia
Jouko Paaso – Oulun ammattikorkeakoulu
Marko Viitanen – Poliisiammattikorkeakoulu
Anneli Pirttilä – Saimaan ammattikorkeakoulu
Juha Kämäri – Satakunnan ammattikorkeakoulu
Mervi Vidgrén – Savonia-ammattikorkeakoulu
Tapio Varmola – Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Markku Lahtinen – Tampereen ammattikorkeakoulu
Vesa Taatila – Turun ammattikorkeakoulu
Tauno Kekäle – Vaasan ammattikorkeakoulu
Riitta Rissanen – Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto

Tilläggsuppgifter
Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, tfn 0400 293 545

Gå till "Pressmeddelanden"