12.10.2011

Yrkeshögskolorna Novia och Arcada inleder process för samordning

Yrkeshögskolan Novia och Arcada utreder möjligheterna att samordna yrkeshögskolornas verksamheter i framtiden i syfte att ytterligare höja kvaliteten på utbildning och forskning. Styrelsen för Stiftelsen Arcada, som upprätthåller Arcada och styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, som upprätthåller Yrkeshögskolan Novia, har ställt sig positiva till en samordning mellan de båda yrkeshögskolorna.

Yrkeshögskolan Novia och Arcada har inlett en gemensam process för att söka en helhetslösning för den svenska yrkeshögskoleverksamheten i vårt land. Målsättningen är att trygga yrkeshögskoleutbildning på svenska i Finland.

- Vi vill hitta en lösning som ytterligare höjer kvaliteten på och konkurrenskraften för yrkeshögskolornas utbildning och forskning. Vi strävar efter att garantera bred och högklassig högskoleutbildning på svenska även i framtiden och vill således trygga en hållbar utveckling i det tvåspråkiga Finland, konstaterar Arne Wessberg, styrelseordförande för Stiftelsen Arcada.

Den nuvarande regeringens målsättning är att omstrukturera högskoleverksamheten i Finland samtidigt som lagstiftningen om yrkeshögskolornas förvaltnings- och finansieringssystem förnyas. Den nya lagen träder i kraft år 2014.

- Yrkeshögskolorna står nu inför de största förändringarna sedan tillkomsten i medlet av 1990-talet, och eftersom yrkeshögskolesektorn nu drabbas av stora ekonomiska inbesparingar måste vi se över strukturerna inom den svenska högskolesektorn, konstaterar Roger Broo, styrelseordförande för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.

I regeringsprogrammet ingår en uppmaning att se över strukturerna inom den svenska yrkeshögskoleverksamheten. Undervisnings- och kulturministeriet anser vidare i sin respons till yrkeshögskolorna nyligen att den svenska utbildningen i de tvåspråkiga yrkeshögskolorna ska koncentreras till Yrkeshögskolan Novia och Arcada.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelseordförande för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Roger Broo, tfn 040 543 3466
Yrkeshögskolan Novia, VD/rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Styrelseordförande för Stiftelsen Arcada, Arne Wessberg, tfn 0400 618 800
Arcada, VD/rektor Henrik Wolff, tfn 050 649 36

Avsändare:
Informationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803, jenny.svartsjo@novia.fi
Kommunikationschef Gunilla Sjöberg, tfn 040 5151 537, gunilla.sjoberg@arcada.fi

Om Yrkeshögskolan Novia är den största svenskspråkiga yrkeshögskolan med verksamhet i Vasa, Helsingfors, Jakobstad, Nykarleby, Raseborg och Åbo. Novia erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för våra 4 000 examensstuderande. Personalstyrkan uppgår till ca 400 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Om Arcada är en modern högskola i Helsingfors, som erbjuder högklassig utbildning och fortbildning på svenska och engelska för våra 2 900 studenter. Vi tror på nära kontakt med arbetslivet, samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över och bedriver också samhällsrelevant nyttoforskning. Därför är en examen från Arcada inom företagsekonomi, turism, media, teknik, idrott eller social- och hälsovård relevant och eftertraktad bland arbetsgivare.

Gå till "Pressmeddelanden"