3.10.2018

Yrkeshögskolorna Novia och Arcada fördjupar utbildningssamarbetet

LL 20130523 novia 23

Från och med hösten 2018 är det möjligt för studerande vid Novia och Arcada att välja kurser ur den andra högskolans kursutbud. Kurser erbjuds inom företagsekonomi, energi- och miljöteknik samt social- och hälsovård.

”Novia och Arcada har redan flera år samarbetat kring högre YH-utbildning inom social- och hälsovård. Nu tar vi nästa steg genom att systematisera samarbetet och utvidga det till att också omfatta teknik, företagsekonomi, byggnadsteknik samt social- och hälsovård på Bachelornivå. Avtalet möjliggör ett bredare kursutbud för våra studerande”, säger Novias rektor Örjan Andersson.

”Vi är mycket glada över samarbetet”, konstaterar Arcadas rektor Mona Forsskåhl. ”Samtidigt som detta stärker högskolornas respektive utbildningar ger det våra studerande möjlighet att bredda sina nätverk och profilera sina examina på intressanta sätt”.

Undervisning i realtid via videolink

Det mest omfattande samarbetet sker inom teknikutbildningarna där kurserna undervisas som s.k. hybridkurser. Undervisningen sker i realtid via videolink från respektive högskola.

"Samarbetet ger studenterna möjlighet att knyta värdefulla personliga kontakter inom sin egen sektor. På det sättet kan vi främja en branschidentitet som går utöver högskolegränserna", konstaterar Forsskåhl.

Arcada erbjuder Novias blivande byggnadsingenjörer ett omfattande paket kurser inom ventilation, inomhusklimat och energidiagnos, medan Novia förstärker Arcadas utbildningspalett med kurser inom byggnadsfysik, byggnadsteknik och byggnadsstatik.

Möjlighet för studerande till specifika ämneskombinationer
Inom de övriga utbildningsområdena har högskolorna också hittat naturliga synergier. I företagsekonomi erbjuder Novia kurser i ekonomistyrning och turism, medan Arcada kompletterar kurspaletten med investering och ledarskap. Inom social- och hälsovård erbjuder Novia kurser inom social- och hälsoekonomisk styrning, medan Arcada erbjuder e-hälsa.

”Inom dessa utbildningsområden är det fråga om nätkurser som ger studerande en möjlighet att skaffa sig väldigt specifika ämneskombinationer i sina examina”, förtydligar Andersson.

Samarbetsavtalet undertecknades 19.6.2018.

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, Rektor/ VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Arcada, Rektor/ VD Mona Forsskåhl, tfn 050 430 5940

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803
Yrkeshögskolan Arcada, Kommunikationschef Hanna Donner, tfn 050 300 8866

Gå till "Pressmeddelanden"