25.11.2011

Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram vård i Åbo har tilldelats Ros för miljöfostran

Yrkeshögskolan Novia, utbildningsprogrammet för vård i Åbo har beviljats Ros för miljöfostran (Ympäristökasvatuksen ruusu) 2011 av Finska sällskapet för miljöfostran r.f. (Suomen ympäristökasvatuksen seura ry). 

Rosen delas ut årligen på basen av utvecklandet av god och kreativ praxis för miljöfostran. "Utbildningsprogrammet för vård i Åbo har länge och systematiskt arbetat för att integrera hållbarhetsaspekter i såväl studie- och kurskompetenser, i teoretisk och praktisk undervisning, bedömning av yrkeskunskaper och andra moment av verksamheten", berättar programansvarig lektor Heli Vaartio-Rajalin.

Rosen tas emot i Helsingfors den 25.11.2011 av lektor Monica Norrgård och programansvarig lektor Heli Vaartio-Rajalin, vilka tillsammans under verksamhetsåret 2010-2011 har deltagit i två internationella konferenser i anknytning till hållbar utveckling. Den ena konferensen betonade hållbar utveckling i högskoleverksamhet, vid den andra konferensen fokuserade vi på hållbar utveckling som en aspekt inom det globala nätverket Health Promoting Hospitals.

Läs Suomen Ympäristökasvauksen seuras pressmeddelande här http://www.ymparistokasvatus.fi/pages/433.php

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, programansvarig lektor Heli Vaartio-Rajalin, tfn 044 762 3350

Gå till "Pressmeddelanden"