3.2.2020

Yrkeshögskolan Novias musikstuderande med på musikturné i Svenskfinland

bild från Schaumansalen i Allegro

Musikutbildningarnas gemensamma turné 2020 kör igång i februari. På konserterna uppträder studerande från Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten, Lappfjärds Folkhögskola och Lärkkulla Pop&Rock. Studerande framför musik av Bruno Mars, Aerosmith, Sigrid och Tedeshi Trucks Band samt egna låtar.

Konsertturnén inleds i Jakobstad 4.2 med tre föreställningar. Turnén åker därefter vidare till Karleby, Närpes, Kristinestad, Borgå, Pargas och avslutas i Ekenäs 12.2. 

”Yrkeshögskolan Novia har flera av sina musikstuderande med på turnén. Vi har övat tillsammans med de andra skolorna som är med. Projektet är en gemensam satsning för att lyfta musikutbildning på svenska i Finland”, berättar lektor Mats Granfors.

Med projektet vill vi skapa ett gemensamt forum för musikutbildningarna i Svenskfinland där den som är intresserad av att studera musik på svenska i Finland kan hitta lättillgänglig information säger Martin Enroth, verksamhetsledare för DUNK.

Trots utbudet av flera musikutbildningar på svenska i Finland har antalet sökande minskat och intresset för att studera musik minskar. Målsättningen är att den gemensamma turnén ska kunna väcka intresset för musikstudier och att utbildningarna genom musikutbildning.fi får ett forum där vi kan lyfta fram de olika utbildningar som erbjuds, i allt från musikproduktion till musikpedagogik och musikerstudier.

Konserterna har fritt inträde och tar cirka 60 minuter. Fullständig tidtabell finns på https://www.musikutbildning.fi/turne-2020 Arrangör för turnén är DUNK – De Ungas Musikerförbund i Svenskfinland r.f.

FAKTARUTA
Vid Novia erbjuds följande utbildningar inom musik, ansökan 18.3-1.4.2020.

 

Tilläggsuppgifter om eventet fås av
Yrkeshögskolan Novia, lektor Mats Granfors, tfn 040 744 0208
DUNK, verksamhetsledare Martin Enroth, tfn 040 715 4978, martin@dunk.fi
Yrkeshögskolan Novia, prefekt Kajsa Dahlbäck, tfn 050 568 5219

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"