1.10.2010

Yrkeshögskolan Novias enhet i Åbo rökfri

Yrkeshögskolan Novia vill uppmuntra alla studerande vid Åboenheten att befrämja en sund arbetsmiljö, god arbets- och studiehälsa och ett långt liv. Därför blir nu både Campus Nunnegatan och Campus Malmgatan rökfria från och med 1 oktober 2010. Beslutet har fattats i samråd med studerandekåren Novium och personalen på enheten.

"Tillsammans med studerandekåren Novium ordnar Novia en startdag för ett rökfritt campus i Åbo fredag 1.10 med både information och tävlingar. Stödgrupper erbjuds för dem som aktivt vill påverka sitt nikotinberoende. Samtidigt påbörjas satsningar för bättre inomhusmiljö. En tävling om bästa idé för att öka trivseln i våra utrymmen  arrangeras bland studerande", berättar enhetschef Eivor Hulden.

Den nya tobakslagstiftningen träder i kraft 1.10.2010. Då bör alla utbildnings-organisationer från grundskola till och med andra stadiets utbildning dvs gymnasier och yrkesinstitut bli rökfria. "I praktiken betyder det både inomhus och utomhus. För Yrkeshögskolan Novias Åboenhet betyder det att vi av både likabehandlings- och hälsofrämjande orsaker får en rökfri enhet samtidigt  som det är  en självklarhet att Novias Campus Malmgatan även kallat Aboa Mare blir rökfritt eftersom Axxells yrkesinstitututbildning finns i samma hus", fortsätter Hulden.

"Studerandekåren Novium tycker att det är ett ypperligt tillfälle att var och en tar sig i kragen och skapar ett hälsosammare liv för sig själv och uppmanar studerande att utnyttja tillfället att påverka trivseln på campuset" berättar Henrika Österlund styrelsemedlem i studerandekåren Novium som studerar i Åbo.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Eivor Huldén tfn (02) 432 3100, mobil 044 762 3100
Studerandekåren Novium, Henrika Österlund, mobil  044 762 3496

 

Gå till "Pressmeddelanden"