7.3.2013

Yrkeshögskolan Novias andel av utbildning på svenska ökade

Gemensam antagning till landets yrkeshögskolor inleddes 4.3. I vårens antagning är antalet finska nybörjarplatser 8 % mindre än för två år sedan, i enlighet med Undervisnings- och kulturministeriets nedskärningskrav. Utbildningen på svenska har under samma tid minskat med 14 %.

Minskningen av svenska platser blev stor i och med att de tvåspråkiga yrkeshögskolorna upphörde med antagningen till svenska program, samtidigt som de två svenska yrkeshögskolorna också förlorade platser.

”Så som vi tidigare har påtalat minskades den svenska utbildningen oproportionerligt mycket mot bakgrund av att årskullarnas storlek minskar långsammare på svenskt håll”, säger rektor Örjan Andersson.

Novia drabbades lindrigare än andra, varför Novias andel av det totala utbudet av svenska ungdomsplatser nu vuxit till 65 %. Konsolideringen av den svenskspråkiga utbildningen i landet har varit markant. Ännu för knappt tio år sedan kunde man välja studier på svenska vid sju yrkeshögskolor, idag vid två.

”Bildandet av Novia 2008 var en del av denna konsolideringsprocess. Vi har också koncentrerat verksamheten så att vi nu nått en önskad struktur med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad”, konstaterar Andersson.

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Om Yrkeshögskolan Novia Novia verkar idag på fyra campus i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Högskolan erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för de ca 4000 studerande. Personalstyrkan uppgår till 380 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Gå till "Pressmeddelanden"