18.3.2022

Yrkeshögskolan Novias alumner nöjdast med sin examen

T4A 20210902 3184

Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) årliga karriäruppföljningsenkät undersöker utexaminerades uppfattning om sin utbildning fem år efter examen.

I UKM:s karriäruppföljningsenkät får respondenterna svara på frågor gällande utbildningen, karriär efter studierna och hur nöjd man är med sin examen i dag. Karriäruppföljningsenkäten 2021 riktades till utexaminerade 2016 och utgör ett mått på kvalitativ sysselsättning. Yrkeshögskolan Novia toppar statistiken och har de nöjdaste alumnerna. Av Novias alumner var 91 procent nöjda eller mycket nöjda med sin examen, medan siffran för alla yrkeshögskolors alumner var 84 procent. Nationellt placerade sig yrkeshögskolorna inom spannet mellan 75 - 91 procent.

”Kärnan i vår utbildning är att ge våra studerande kompetens och färdigheter som behövs i dagens och morgondagens arbetsliv. Resultatet av ministeriets karriäruppföljning visar att vi har lyckats och jag vill tacka alla våra kunniga och engagerade lärare för detta", säger Örjan Andersson, rektor vid Yrkeshögskolan Novia.

Länk till Arenes nyhet om karriäruppföljningsenkäten. 

För mer information kontakta
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, informatör Caroline Lång, tfn 050 470 6592

Gå till "Pressmeddelanden"