14.2.2014

Yrkeshögskolan Novia valde enhetschefer

Åsa Nyberg-SundqvistÅsa Nyberg-Sundqvist

 

Enheten i Vasa Seriegatan

Pol.mag. Åsa Nyberg-Sundqvist har utnämnts till enhetschef för tiden 1.8.2014-31.7.2017 för enheten i Vasa Seriegatan. Enheten har verksamhet inom social- och hälsoområdet. Nyberg-Sundqvist har tidigare arbetat som enhetschef vid Novia samt som fortbildningsplanerare inom hälso- och sjukvård vid Centret för livslångt lärande vid Novia-enheten.  Nyberg-Sundqvist har bakom sig en karriär från Pedersöre kommun som chef för äldreomsorg och från Oravais kommun som socialdirektör och äldreomsorgsledare. 

 

Thomas Böckelman

Thomas Böckelman

Enheten i Åbo

Diplomingenjör Thomas Böckelman har utnämnts till enhetschef för tiden 1.8.2014-31.7.2017 för enheten i Åbo. Enheten har verksamhet inom företagsekonomi, sjöfart, social- och hälsoområdet, turism och samhällspedagogik. Böckelman har under sin karriär varit verksam som enhetschef vid Novia i Åbo samt som enhetschef vid enheten i Raseborg. Innan dess var han och enhetschef och programchef vid Yrkeshögskolan Sydväst.

 

Enhetschefen leder och utvecklar samt har helhetsansvar för enhetens verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för personal och administration, ekonomi samt leda den pedagogiska utvecklingen. Enhetscheferna är medlemmar i Yrkeshögskolan Novias ledningsgrupp.

 

Tilläggsuppgifter, vänligen ta kontakt med: 

Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286


Novia är en yrkeshögskola inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra 4000 examensstuderande. Personalstyrkan uppgår till 380 personer. Våra utexaminerade studerande är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Gå till "Pressmeddelanden"