23.3.2012

Yrkeshögskolan Novia valde enhetschefer

Enheten i Vasa

Teknologie doktor Jonas Waller har utnämnts till enhetschef för tiden 1.8.2012-31.7.2015 vid enheten i Vasa med verksamhet inom teknikområdet. Waller har senast arbetat som tf. enhetschef vid Novia i Vasa. Före det arbetade Waller som överlärare och avdelningschef vid avdelningen elektro- och informationsteknik vid Novia.

Enheten i Raseborg

Diplomingenjör Thomas Böckelman har utnämnts till enhetschef för tiden 1.8.2012-31.7.2015 för enheten i Raseborg med verksamhet inom följande områden: naturbruk och miljö, naturvetenskap samt teknik och kommunikation. Böckelman har senast varit verksam som enhetschef vid Novia i Raseborg. Före det har han arbetat som VD för Ab Seminarieparken, varit enhetschef och programchef Yrkeshögskolan Sydväst.

Enheten i Jakobstad

Politices magister, musikmagister, diplomsångare och operasångare Sören Lillkung har utnämnts till enhetschef för tiden 1.8.2012-31.7.2015 vid enheten i Jakobstad med verksamhet inom området kultur. Lillkung har tidigare arbetat som projektombudsman vid Svenska Kulturfonden. De senaste åren har Lillkung verkat som frilanssångare inom opera och musikal.

Enhetschefen leder och utvecklar samt har helhetsansvar för enhetens verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för personal och administration, ekonomi samt leda den pedagogiska utvecklingen. Enhetscheferna är medlemmar i Yrkeshögskolan Novias ledningsgrupp.


Tilläggsuppgifter, vänligen ta kontakt med:

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"