28.10.2015

Yrkeshögskolan Novia utreder samordning med Åbo Akademi

LL 20130523 novia 4

Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi beslöt vid sitt möte 26.10 att Yrkeshögskolan Novia skall utreda samordning med Åbo Akademi som primärt alternativ för högskolans strukturella utveckling.

Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi har under hösten gått igenom en rad strategiska alternativ och visioner för Novia. Detta har skett mot bakgrund av den dramatiska minskningen i statlig finansiering som drabbat hela yrkeshögskolesektorn. Yrkeshögskolan Novia har därtill av undervisnings- och kulturministeriet ålagts att senast i mars 2016 inkomma med en plan över de strukturella lösningar som behövs för att långsiktigt trygga de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna.

Styrelsen valde som sin vision för det fortsatta arbetet en modell där det bärande elementet är en samordning med Åbo Akademi. Synergimöjligheterna ska nu utredas i detalj.

”Vi har de senaste åren sett en utveckling där yrkeshögskolor och universitet söker ett allt närmare samarbete. Eftersom Åbo Akademi är majoritetsägare i Novia är det en naturlig modell också för oss. Vi har successivt fördjupat samarbetet och ser ytterligare potential i en samordning såväl inom utbildning och forsknings- och utvecklingsverksamhet, som inom fastigheter och administration”, säger rektor Örjan Andersson.
”Styrelsen har gjort en klar markering och viljeyttring. Vårt fokus är inriktat på samordning med Åbo Akademi. Det här kommer vi nu att utreda för att ännu under hösten fatta slutligt beslut i frågan”, avslutar Andersson.

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare:
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Om Yrkeshögskolan Novia
Novia är en yrkeshögskola inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra 4000 examensstuderande. Personalstyrkan uppgår till 340 personer. Våra utexaminerade studerande är eftertraktade på arbetsmarknaden.

 

Gå till "Pressmeddelanden"