17.12.2020

Yrkeshögskolan Novia utbildar experter inom AI

automationtechnology

Yrkeshögskolan Novia har förnyat Mastersutbildningen Automation Technology med en ny läroplan och en inriktning på intelligenta system. Fokus ligger på användningen av maskininlärningsmetoder för tillämpningar inom bland annat automatisering och styrsystem samt som stöd för beslutsfattande. Utbildningen erbjuds vid Campus Vasa.

”Novia följer industrins trender och behov av mer kunnande inom maskininlärning och artificiell intelligens (AI). Utbildningen riktar sig i första hand till yrkesverksamma personer med ingenjörsexamen på bachelor/YH-nivå. Studierna kan avläggas vid sidan av arbetet och utbildningen utvecklar och fördjupa studerandes kunnande inom intelligenta system och de blir experter på praktiska tillämpningar av AI i sitt eget arbete”, berättar utbildningsledare Ray Pörn.

”Mastersutbildningen Automation Technology ger kunnande inom intelligenta system och tillämpningar av AI. Detta är ett område som i framtiden kommer att ha en enorm efterfrågan och Finland ligger i framkant vad det gäller förutsättningar. Vi hör till de länder som uppskattas ha störst potential för att kunna utnyttja och ta del av den ekonomiska utveckling som AI-tillämpningar kommer att erbjuda i framtiden”, säger prefekt Kristian Blomqvist.

Utbildningen ger möjlighet till en bred tvärvetenskaplig karriär. Efter examen blir man kvalificerad att arbeta i olika expert-, utvecklings-, och ledningspositioner i en internationell industriell miljö när det gäller styrsystem och automatisering. Utbildningen erbjuder också en utmärkt bas för karriär inom forskning eller produktutveckling.

Novia satsar strategiskt inom området för tillämpade intelligenta system och bygger som bäst upp en egen forskningsgrupp inom området som erbjuder företag tjänster med fokus på autonoma system och praktiska tillämpningar av AI. Novia är också verksam inom fortbildning gällande intelligenta system där högskolan erbjuder såväl skräddarsydda utbildningar för företag som kurser inom området via Öppna YH.

Den 7-20 januari 2021 pågår ansökan till Mastersutbildningen Automation Technology som omfattar 60 studiepoäng. Utbildningen tar emot 20 studerande och studierna inleds hösten 2021.

Mer info om utbildningen finns här https://www.novia.fi/studies/master-degree-programmes/automation-technology/ 

För mera information kontakta
Yrkeshögskolan Novia, Kristian Blomqvist, prefekt vid institutionen för teknik och sjöfart, tfn 050 561 7869
Yrkeshögskolan Novia, Ray Pörn, utbildningsledare Automation Technology, tfn 050 431 1281

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"