11.12.2020

Yrkeshögskolan Novia stöder hållbar utveckling

Novia allman 2

Yrkeshögskolan Novia drar nytta av sitt gedigna kunnande inom hållbarhetsfrågor då alla yrkeshögskolor i landet har godkänt ett program för hållbar utveckling. Programmet tar avstamp i de mål för hållbar utveckling som FN godkände år 2015. Målet är hållbara, ansvarsfulla och koldioxidneutrala yrkeshögskolor med sikte på 2030.

”Landets yrkeshögskolor arbetar samordnat för ett koldioxidneutralt samhälle. Vi har arbetat länge med hållbarhetsfrågor inom Novia och vi ser det gemensamma programmet som viktigt och välkommet. Vid Novia betyder det att vi genom vår utbildning och forsknings- och utvecklingsverksamhet främjar en hållbar utveckling i arbetslivet och samhället. De som utbildas vid Novia ska ha den kompetens som behövs för att beakta hållbarhetsfrågor i sina kommande arbetsuppgifter och karriärer",  konstaterar rektor Örjan Andersson.

Novias nya strategi Novia 2030 fokuserar på styrkeområdet hållbara lösningar, inom vilket Novia har lång erfarenhet av att utveckla och tillämpa lösningsmodeller för global hållbarhet, speciellt i ekologiskt och teknologiskt hänseende.

”Vi kommer att arbeta fram ett Novia övergripande koncept för hur hållbarhetsaspekter tas i beaktande i våra läroplaner. Tidigare koncept kommer att stå som grund", berättar prorektor Eva Sandberg-Kilpi.

Arenes pressmeddelande 

Yrkeshögskolornas gemensamma program för hållbar utveckling


För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, prorektor Eva Sandberg-Kilpi, tfn 044 449 8251

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803 

Gå till "Pressmeddelanden"