9.10.2020

Yrkeshögskolan Novia startar VVS-ingenjörsutbildning i Raseborg

Campus Raseborg

Yrkeshögskolan Novia har starkt stöd från näringslivet för sin nya satsning inom VVS-teknik i Raseborg. För att stöda uppstarten av den nya utbildningen har ett antal företag i branschen bidragit ekonomiskt i form av ett donationslektorat.

Tolv företag och två stiftelser har bidragit med närmare 500 000 euro i donationer åt Novia för ett donationslektorat inom VVS-teknik.

”Vi är överväldiga av det starka stödet från näringslivet för vår nya satsning. Vi har de senaste månaderna haft mycket goda diskussioner med företagen och det lägger en god grund för den nya utbildningen. Det ekonomiska bidraget är betydande, men lika viktigt är det starka engagemang som har visats genom donationerna. Mera konkret än så här blir det inte.”, säger Örjan Andersson, VD och rektor på Yrkeshögskolan Novia.

De största donationerna har fåtts från Granlund Oy, Ramboll Finland Oy, Raseborgs Energi AB, K.V.Lindholms stiftelse och Sitowise Oy samt Rakennusmestarien säätiö sr. Övriga större donatorer är Systemair Oy, Oy Halton Group Ltd, Nibe Energy Systems Oy, Roth Finland Oy och Enervent Zehnder Oy samt Andelsbanken Raseborg.

Siru Lönnqvist, verksamhetsledare för VVS Föreningen i Finland rf har arbetat tillsammans med personer från nationella VVS-byggbranschorganisationer, såsom Magnus Sirén från Finlands fastighetstekniska industri och handel rf (Talteka), Matti Kiiskinen från SKOL ry och Juha-Ville Mäkinen från VVS-Tekniska Entreprenörer rf, för att tillsammans engagera företag för donationslektoratet.

"Vi är väldigt glada över det goda samarbetet med Novias ledning och att svenskspråkig VVS-ingenjörsutbildning fortsätter i Finland", säger Siru Lönnqvist.

Granlund Oy var det första företaget som meddelade om donation.

”Det är mycket viktigt för oss att ingenjörsutbildning inom VVS fortsätter på svenska. Vårt företag har en starkt tvåspråkig tradition tack vare Olof Granlund som var den ena av företagets två grundare. Det är en tradition vi vill värna om bl.a. genom att nu stöda VVS-utbildning på svenska. Finland kommer även framöver definitivt att behöva stark internationell expertis inom VVS-teknik för att åstadkomma hållbara byggda miljöer som skapar välmående”, säger Pekka Metsi, VD för Granlund Oy.

Flera företag har också lovat ställa sin expertis till förfogande i form av samarbete kring nya laboratorier, undervisning och praktik. Sådana företag är bl.a. Geberit Oy och Bravida Oy. Geberit bidrar som samarbetspart kring sitt i Norden unika nya ”hydraulic tower”-laboratorium för VVS-installationer i höga och mycket höga byggnader.

” Vi kommer årligen att bistå med kostnadsfri utbildning för Novias VVS-studerande på Campus Raseborg och i laboratoriet samt showroom i anslutning till vårt nya kontor som vi tar i bruk 2021 i Vanda”, berättar VD Kim Lövkvist för Geberit Oy.

Ingenjörsstuderande på byggnads- och samhällsteknik vid Novia i Raseborg, har hittills haft inriktningen projektering och byggnadskonstruktion. Från och med läroplanen 2021 väljer studerande under sitt andra studieår inriktning, antingen VVS-planering eller konstruktionsplanering.

”Vi har länge sett en växande efterfrågan på VVS i takt med ökande fokus på miljö och hållbarhet i byggande. Vi ser fram emot att från 2021 kunna erbjuda även VVS som ett alternativ för våra nya byggingenjörsstuderande. Vi ser också mycket fram emot att fortsätta det goda samarbetet med byggindustrin och VVS-branschens andra aktörer”, säger Mats Lindholm, ansvarig för byggutbildningarna vid Novia i Raseborg.

Med anledning av den nya inriktningen i VVS-planering fr.o.m. 2021, utökar Novia antalet nybörjarplatser inom ingenjörsutbildningen i Raseborg från 20 till 30 platser.

Mera information fås av
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, viceprefekt, utbildningsledare för byggutbildning vid campus Raseborg, Mats Lindholm, mobil 044 762 3760
VVS Föreningen i Finland rf , verksamhetsledare Siru Lönnqvist, mobil 050 512 4369

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, informatör, Caroline Lång, mobil 050 470 6592

Gå till "Pressmeddelanden"