18.12.2017

Yrkeshögskolan Novia startar medelinsamling

novia fi nyhet medelinsamling2

Yrkeshögskolan Novia inleder kampanjen ”stöd framtidens kunnande”. Kampanjen pågår fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigar donationer till motfinansiering från staten.

Yrkeshögskolorna har nu fått samma rätt som universiteten haft i två omgångar, att samla in medel och få motfinansiering från staten. Novia inleder sin medelinsamling som pågår fram till 31.12.2018. Yrkeshögskolorna har varit utsatta för en minskad finansiering under flera års tid. När högskolan nu kan samla in medel gör vi framtidssatsningar för att stärka verksamheten och garantera kvaliteten inom utbildningen på lång sikt.

novia fi i nyhet medelinsamling2

Novia är en svenskspråkig yrkeshögskola med god förankring i regionerna Österbotten och sydvästra Finland och är verksam i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Yrkeshögskolan bidrar med kompetens och kunnande till de regioner där vi verkar och högskolan har 4000 studerande och 300 medarbetare.

”Yrkeshögskolan Novia är viktig för de regioner där vi verkar, för vår konkurrenskraft, för vård och service på svenska och för ett rikt kulturliv. Novias utexaminerade bidrar till näringslivets konkurrenskraft”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

”Jag hoppas att så många som möjligt ska engagera sig och delta i insamlingen och stöda yrkeshögskolan samt markera yrkeshögskolans betydelse för regionerna. Det handlar inte bara om pengar och statens motfinansiering, det handlar lika mycket om en signal om yrkeshögskolans och utbildningens betydelse för våra regioner. Alla donationer såväl stora som små är värdefulla. De insamlade medlen används för att stöda undervisningen och framtida satsningar vid yrkeshögskolan”, säger rektor Örjan Andersson.

Donationer på minst 850 euro kan avdras i beskattningen. Donationer på minst 10 000 euro får riktas till yrkeshögskolan i allmänhet eller till ett visst utbildningsområde. En webbsida har öppnats på adressen www.novia.fi/donera där potentiella donatorer får mera information om kampanjen.

Tilläggsuppgifter fås av
Rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"