22.10.2020

Yrkeshögskolan Novia startar engelskspråkiga utbildningar inom hälsa och välfärd

grupp med studerande

Det blir två engelska utbildningar inom området hälsa och välfärd den ena inom skönhet Bachelor of Beauty and Cosmetics med inriktning Beauty Care och den andra Master of Health Care/Master of Social Services med inriktning Health Care and Social Services. 

Utbildningen Bachelor of Beauty and Cosmetics, Beauty Care är en engelskspråkig utbildning omfattande 210 studiepoäng (3,5 år) vid Campus Vasa. Utbildningens innehåll handlar om människans inre välbefinnande genom att arbeta med människans yttre förutsättningar. Studerande skapar estetiska och visuella helheter på kunder och modeller i varierande arbetsmiljö. Studerande får bred kompetens inom skönhetsbranschens ämnen såsom makeup, stil, hår och hud och kan genomföra varierande arbetsuppgifter. Utbildningen ges nu på engelska för att bredda rekryteringen och främja internationaliseringen. Utbildning till estenom gavs tidigare på svenska och år 1999 fanns den med i utbildningsutbudet första gången. Läs mera om utbildningen.

”Bachelorutbildningen har 20 nybörjarplatser och förväntas väcka stort intresse. Utbildningen ger synergi med Novias motsvarande svenskspråkiga utbildning estenom. Som utexaminerad tituleras man Bachelor of Beauty and Cosmetics”, berättar prefekt Eva Matintupa.

Utbildningen Master of Health Care/Master of Social Services, Health Care and Social Services omfattar 90 studiepoäng och resulterar i en högre yrkeshögskoleexamen. Utbildningen erbjuds som virtuell. Utbildningen är avsedd för personer som befinner sig i arbetslivet och som vill fördjupa och bredda sina specialkunskaper. Studierna ger möjlighet att utveckla expertkunnande för att kunna utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård. Masterutbildningen får 20 nybörjarplatser och efterfrågan väntas bli stor. Som utexaminerad från programmet tituleras man Master of Health Care/Master of Social Services. Läs mera om utbildningen.

Utbildningarna inleds hösten 2021.
Ansökan till de båda utbildningarna pågår 7-20 januari 2021 och sker via studyinfo.fi 

För mera information kontakta

Yrkeshögskolan Novia, prefekt Eva Matintupa (Vasa), tfn 050 538 6671
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsledare för Bachelor of Beauty and Cosmetics, Jaana Ylimartimo-Nybäck (Vasa), tfn 050 381 2861
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsledare för Master of Health Care/Master of Social Services , Camilla Strandell-Laine (Åbo), tfn 050 472 8127

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"