17.1.2014

Yrkeshögskolan Novia ordnar yrkeshögskoledag i Åbo

Novia ordnar tillsammans med Åbo Akademi en gemensam rekryteringsdag i Åbo, på fredag 17.1 presenteras vårt utbildningsutbud 2014. På tillfället har studiehandledare, abiturienter och andra stadiets studerande möjlighet att åhöra presentationer om utbildningsutbudet vid de båda högskolorna. Besökarna kan också under detta tillfälle träffa utbildningsansvariga, lärare, PR-tutorer och studerande inom Novias utbildningsområden som finns representerade på evenemanget.

Över 450 elever från gymnasier och andra stadiets utbildningar i Nyland, Åboland och Åland är anmälda.

Presentationer hålls fredag 17.1 kl. 10-14 vid Åbo Akademi, Fabriksgatan 2, Fänriksgatan 3 och Biskopsgatan 8. Kunskapscafé ordnas kl. 14-15. 

Ansökningstiden till examensinriktad utbildning på engelska pågår fram till 11.2.2014.

Ansökningstid till examensinriktad utbildning på svenska 3.3-1.4.2014. 

Läs mera om Novias utbud 2014 på http://ansokan.novia.fi/

 

För ytterligare information vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, marknadsföringskoordinator Hanna Holmström, tfn 044 780 5144

Avsändare Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"