30.10.2017

Yrkeshögskolan Novia ordnar en digital högskoledag vid Campus Raseborg

Campus Raseborg förverkligar den årliga högskoledagen på ett nytt sätt, högskoledagen blir digital. Vi kommer under två eftermiddagar streama ut expertföreläsningar och info om Novia. Temat för dagarna är byggnadsteknik och bioekonomi.

Den 8.11 ser vi fram emot en spännande och inspirationsrik dag med temat byggnadsteknik. Vi får höra föreläsningar om goda livsmiljöer, internationella projekt i byggstudierna och virtual reality i byggande.

Den 15.11 får vi höra föreläsningar om bioekonomis framtid, efterfrågan på lantbruksexperter, framtidens skogskontor, 3D- och spelteknik i bioekonomiundervisningen samt utbildningsmöjligheter inom bioekonomi på campuset.

Genom att lyssna och ta del av vad våra lärare berättar så får de unga personerna en inblick i våra utbildningar på Campus Raseborg. Deltagarna kan delta via en dator eller en mobiltelefon.

Tid:

  • onsdag 8.11, kl. 13-15 tema byggnadsteknik (ingenjör- och byggmästarstudier)
  • onsdag 15.11, kl. 13-15 tema bioekonomi (agrolog- och skogsbruksingenjörsstudier)

Plats:


Varmt välkomna att lyssna och se på oss på webben!
Läs mera på webbsidan för högskoledagen i din ficka https://www.novia.fi/hogskoledagen/

Tilläggsuppgifter fås av:
Studiesekreterare Isabella Alén, tfn (019) 224 8135
Avdelningschef Kim Roos, tfn 044 762 3770.

Gå till "Pressmeddelanden"