23.6.2020

Yrkeshögskolan Novia ökar nybörjarplatserna i årets antagningsomgång

Novia allman 1

Novia ökar antalet nybörjarplatser till yrkeshögskoleutbildningarna med 50 platser i den pågående antagningen för 2020. Platserna fördelas mellan tre olika utbildningsområden.

Till utbildningar inom området hälsa och välfärd tillkom 30 studieplatser, till företagsekonomi tillkom tio studieplatser samt till området teknik tio studieplatser.

Följande utbildningar har fått tilläggsplatser vid Novia

  • Sjukskötare (YH), Vasa, dagstudier, 10 platser
  • Socionom (YH), Vasa, dagstudier, 10 platser
  • Socionom (YH), Vasa, flerformstudier, 10 platser
  • Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa, dagstudier, 5 platser
  • Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo, dagstudier, 5 platser
  • Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, Vasa, dagstudier, 10 platser

 

Tilläggsplatserna fylls både genom betygsantagning och via urvalsprov. De sökande som antas till tilläggsplatserna meddelas personligen via ansökningstjänsten studieinfo.fi.

 

Gå till "Pressmeddelanden"