18.6.2018

Yrkeshögskolan Novia och Vison Ab arrangerade en alliansdag till norsk byggnadsindustri

Janica IMG 1976 copy

I Finland har man haft cirka 50 alliansprojekt med goda erfarenheter och detta har väckt intresse även utomlands. Yrkeshögskolan Novia och Vison Ab arrangerade en alliansdag för norsk byggnadsindustri i april. I Norge torde nu förverkligas ett pilotprojekt med Alliansmodellen en ny motorväg i Trondheim, E6 Kvål – Melhus sentrum. Projektets byggherre är statsägda Nyeveier as.

”Vi presenterade erfarenheter från Finland, vilket hade en stor betydelse när man valde att pilotera alliansmodellen i Norge. Alliansmodellen är en entreprenadsform där projektets nyttor och risker fördelas på förhand baserat på alliansavtal. Det finns mycket att förbättra i byggnadsbranschens produktivitet och allmänt anses branschen vara väldigt konfliktkänslig. Alliansmodellen möjliggör även nya innovationer i komplexa projekt som många alliansentreprenader i Finland har visat”, berättar Novias lektor i byggnadsteknik Kimmo Koivisto.

”Byggnadsbranschen behöver förnyas överallt. Det är fint att integrerade projektformer (allianssi) väcker intresse i världen och att man hämtar lärdom även från Finland. Modellen baserar sig på Lean filosofi och dessa principer kan utnyttjas även i andra entreprenadformer. Jag är övertygad om att Lean-tänkande hjälper oss att förbättra byggnadsbranschens produktivitet” säger Anders Nordström, partner i Vison som även har undervisat en valfrikurs i Lean vid Novias byggutbildning i Vasa.

”Detta är även i linje med ett samnordiskt mål att harmonisera byggnadsbranschen som möjliggör effektivisering av verksamhet på området och främjar fri rörlighet av arbete inom norden”, fortsätter Koivisto.

”Stort tack till Ulf Stenbacka från Vasa sjukvårdsdistrikt och Tammerfors stad som gärna delade sina erfarenheter om alliansmodellen till norrmän och Novias studerande som hjälpte med att skapa centrala alliansdokument”, tillägger Nordström.

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, lektor, Kimmo Koivisto, tfn 044 780 5574
Vison Oy, Partner. Anders Norström, tfn 040 5255561

 

Gå till "Pressmeddelanden"