2.10.2008

Yrkeshögskolan Novia och Veritas samarbet

Veritas Pensionsförsäkring och Yrkeshögskolan Novia har torsdagen den 2 oktober undertecknat ett intentionsavtal, där syftet är att samarbeta under en femårsperiod inom kärnområdena arbetshälsa, miljöledning, fastighetsförvaltning och virtuell utbildning.

Målsättningen med partnerskapsavtalet mellan Veritas Pensionsförsäkring och Yrkeshögskolan Novia är att tillsammans utveckla de gemensamma kärnområdena genom ömsesidig konsultering och experthjälp. - Vi är ute efter ett samarbete som gagnar båda parterna. Vi har här en möjlighet att erbjuda studerandena en kontaktyta till näringslivet, vilket är en värdefull erfarenhet när de unga söker sig till arbetslivet, konstaterar Veritas Pensionsförsäkrings direktör Stefan Strandberg.

Utvecklingsarbetet utförs huvudsakligen inom ramen av Yrkeshögskolan Novias studiehelheter och eventuella lärdomsprov. - De erfarenheter vi får kan vi direkt utnyttja i vår verksamhet. I dagens värld sker förändringarna i allt snabbare takt, och på det här viset har vi möjlighet att nå den allra senaste kunskapen och de nyaste metoderna. Samtidigt får utbildningssektorn en inblick i näringslivets aktuella behov, analyserar Stefan Strandberg.

I Veritas Pensionsförsäkring ser man samarbetet med utbildningssektorn som en satsning på framtiden. - Ett engagemang i skolvärlden återspeglar väl den kontinuitet som vi eftersträvar i vår verksamhet. Vår mission är att trygga framtiden, och med denna typs verksamhet gör vi vår del för den hållbara utvecklingen i samhället, avslutar Stefan Strandberg.

Tilläggsinformation
Yrkeshögskolan Novia, FoU-chef Birgitta Forsström, mobil 044 762 3900

 

Gå till "Pressmeddelanden"