4.10.2012

Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola ingick avtal om strategiskt partnerskap

Rektorerna vid Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola (Vamk) undertecknar idag ett avtal om strategiskt partnerskap.

”Målsättningen med avtalet är att stärka våra yrkeshögskolors konkurrenskraft nationellt och internationellt. Det här gör vi genom att utvidga samarbetet inom både utbildning och forsknings- och utvecklingsverksamheten”, berättar rektorerna Örjan Andersson och Tauno Kekäle. 

”Vi har sedan länge ett väletablerat samarbete med Vamk inom ramen för Vasa högskolekonsortium, genom samanvändning av forsknings- och undervisningslaboratoriet Technobothnia och de gemensamma enheterna Tritonia och Vasa energiinstitut”, berättar Andersson. ”Vi lyfter nu också tydligt fram utbildningssamarbete och målet att stärka den två- och flerspråkiga studiemiljön” fortsätter Andersson.

”Det är meningen att Medibothnia-projektet som planeras skall möjliggöra utbildning på svenska och finska inom social- och hälsovårdsområdet. Detta är en stor konkurrensfördel för Vasa regionens tvåspråkiga arbetsliv”, berättar rektor Tauno Kekäle.

Enligt den nya yrkeshögskolelagen skall landets yrkeshögskolor bli enspråkiga från början av år 2014. Den nya lagen betyder för Vamk att den traditionella svenskspråkiga företagsekonomiutbildningen avslutas och motsvarande utbildning kommer att inledas vid Yrkeshögskolan Novia hösten 2013 i Vasa. ”Vi har inte tidigare haft parallella utbildningar inom det här området, men eftersom vi nu får det så skapar det också nya samarbetsmöjligheter”, konstaterar Andersson.


Rektorerna är bekymrade över att undervisnings- och kulturministeriet skär ner i nybörjarplatserna för alla yrkeshögskolor och att bl a den svenska företagsekonomiutbildningen ser ut att drabbas hårt. Vasa yrkeshögskola har denna höst 45 nybörjarplatser, medan undervisnings- och kulturministeriet har tilldelat Yrkeshögskolan Novia endast tio platser för 2013.

”Det här är långt ifrån tillräckligt med tanke på regionens behov och vi lobbar nu gemensamt för att platsantalet skall ökas”, konstaterar Andersson.

”Antalet sökande till den svenska tradenomutbildningen vid Vasa yrkeshögskola har varit tillräckligt och de utexaminerade har i stor utsträckning också fått arbete i närregionen. Den svenskspråkiga tradenomutbildningen behöver bevaras i staden”, konstaterar Kekäle.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Vasa Yrkeshögskola, rektor Tauno Kekäle, mobil 040 076 1619

Gå till "Pressmeddelanden"