7.6.2018

Yrkeshögskolan Novia och Turun Amk får var sin donation av Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet

P1050405

De båda yrkeshögskolorna mottar en donation vardera på 250 000 euro. Stiftelsen riktar donationerna till utbildningsområdet social- och hälsovård.

”Novias utbildningar inom social- och hälsovård i Åbo omfattar utbildning till socionom, sjukskötare och hälsovårdare. Donationen hjälper oss att fortsätta att utveckla utbildningarna. I medelinsamlingen stöder staten med så kallad motfinansiering. Ju fler donationer, desto mer stöd från staten. Här i Åbo och även i Vasa har vi samarbete med de andra yrkeshögskolorna och nu inom hälsovårsbranschen utvidgas samarbetet. Novias utbildning i Åbo är också viktig för tillgången på språkkunnig personal i Sydvästra Finland”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

"I Åbo görs ett genuint och nära samarbete inom social- och hälsovård. Till den snart färdigställda arbets- och inlärningsmiljön Mediciina D och branschens utbildningssamarbete inom detta område får en uppskattad förstärkning genom donationen av Eschnerska Frilasarettets stiftelse", säger rektor Vesa Taatila.

”En investering i utbildning betalar sig oftast mångdubbelt tillbaka för det samhälle vi alla lever och verkar i. Då det ges en möjlighet till en motdonation från staten är orsaken att gå med ännu viktigare. Vi vill stöda förebyggande hälsovård i Åbo stad med omnejd och då passar Yrkeshögskolan Novia och Turun AMK mycket bra som mottagare. Vi vill samtidigt utmana övriga stiftelser vars stadgar möjliggör en donation att komma med i insamlingen”, säger VD Henrik Karlsson.

"Vi är mycket glada över donationen. Jag vill framföra ett stort tack till Stiftelsen Eschnerska frilasarettet”, säger rektor Örjan Andersson.

Yrkeshögskolan Novias medelinsamlingskampanj ”Stöd framtidens kunnande” pågår fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigar donationer till motfinansiering från staten. En webbsida har öppnats på adressen www.novia.fi/donera där potentiella donatorer får mera information om kampanjen.

Foto: Antti Ala-Könni
På bilden från vänster Örjan Andersson, Henrik Carlstedt, Henrik Karlsson, Vesa Taatila

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, Rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Turun Ammattikorkeakoulu, Rektor/VD Vesa Taatila, tfn 050 598 5761
Stiftelsen Eschnerska frilasarettet, VD Henrik Karlsson, tfn 050 511 9496
Stiftelsen Eschnerska frilasarettet, Styrelseordförande Henrik Carlstedt, tfn 050 339 0920

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803
Turun AMK, projektipäällikkö Katri Salonen, tfn 050 598 5678

Gå till "Pressmeddelanden"