30.5.2016

Yrkeshögskolan Novia och Raseborgs stad knyter samarbetsavtal

Orjan Tom Novia Raseborg 30052016

raseborg

Yrkeshögskolan Novia och Raseborgs stad har undertecknat ett samarbetsavtal. Avtalets syfte är att åstadkomma ett partnerskap som stöder Raseborgs och Novias långsiktiga strategiska utvecklingsmål och ersätter intentionsavtalet från 5.10.2007.

Underteckningstillfället för samarbetsavtalet mellan Raseborgs stad och Yrkeshögskolan Novia skedde idag måndagen den 30 maj 2016 vid Novia, Raseborgsvägen 9, Ekenäs. 

”Avtalet mellan Novia och Raseborg stöder parternas strategiska samarbete. I första hand gäller samarbetet mellan högskolans utbildnings- och FoU-verksamhet som skall stöda Raseborgs strategiska utveckling genom gemensamma utvecklingsprojekt. Staden Raseborg och Novia kan ansöka om och gemensamma utvecklingsprojekt och -verksamhet”, förklarar rektor Örjan Andersson.

Raseborgs stadsdirektör välkomnar samarbetet och framhåller vikten med regionala utvecklingsprojekt. "Avtalet möjliggör ett sakkunnigsamarbete, intensivare kontakter och informationsgång mellan båda parterna och kan på sikt bidra till att utveckla respektive personals kompetens, konstaterar stadsdirektör Tim Simola. 

Avtalet undertecknas av Raseborgs stadsdirektör Tom Simola av rektor/VD Örjan Andersson samt prorektor Wilhelm Fortelius från Yrkeshögskolan Novia.

Tilläggsinformation fås av
Yrkeshögskolan Novia ,Rektor och VD Örjan Andersson, tfn050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, Prorektor och chef för forskning och utveckling Wilhelm Fortelius,  tfn 044 799 8404
Raseborgs stad, Stadsdirektör Tom Simola, tfn 050 558 2270

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803
Raseborgs stad, informatör Marie Sandberg, tfn (019) 289 2112

Orjan Tom Novia Raseborg 30052016

 

Gå till "Pressmeddelanden"