23.5.2016

Yrkeshögskolan Novia och Citec undertecknade partnerskapsavtal

avtal

logo inverterad redCitec logo

 

 

 

Yrkeshögskolan Novia och teknikkonsultföretaget Citec Oy Ab undertecknade 2016 ett avtal i syfte att samarbeta under en femårsperiod inom teknikområdet. Avtalet är ett intentionsavtal, där parterna arbetar för gemensamt uppställda visioner och målsättningar inom teknikutbildning och rekrytering.

”Det är strategiskt viktigt för Novia att satsa på samarbete med företag i de regioner där vi verkar”, säger Örjan Andersson, rektor för Yrkeshögskolan Novia.

Målsättningen med partnerskapsavtalet är att tillsammans utveckla gemensamma kärnområden genom ömsesidig konsultering och experthjälp."Vi är ute efter ett samarbete som gagnar båda parterna. Som central utbildare av ingenjörer i regionen eftersträvar vi ett nära samarbete med starka och ledande arbetsgivare inom näringslivet. Genom detta avtal vill vi långsiktigt och systematiskt arbeta för att ytterligare stärka ingenjörsutbildningen, främja intresset för studier i teknik och utveckla samarbetet med arbetslivet", säger enhetschef Jonas Waller.

"Citecs målsättning är dels att bidra till ett större intresse för teknikstudier i samhället, men dels också att garantera att energiklustrets höga kompetensnivå består och utvecklas. Här är Novia en stark utbildningspartner. Citecs anställda ges även möjligheter att utföra tilläggsstudier vid Novia. Dessa studier kan vara examensinriktade tilläggsstudier alternativt fortbildning", säger Martin Strand, vd för Citec Oy Ab.

Enhetschef Jonas Waller lyfter fram de samarbetsaktiviteter som gagnar studerande, "via samarbetet med Citec kan vi erbjuda våra teknikstuderande teman till lärdomsprov, utvecklingsprojekt samt praktikplatser. Industripraktik och fortbildningsmöjligheter för lärare är också en viktig del av avtalet”, säger Waller.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Jonas Waller, jonas.waller@novia.fi, mobil 050 374 2477
Citec Oy Ab, Verkställande direktör Martin Strand, martin.strand@citec.com, mobil 040 571 4463

Avsändare:
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"