17.11.2008

Yrkeshögskolan Novia och Citec Engineering undertecknade partnerskapsavtal

Yrkeshögskolan Novia och Citec Engineering Oy Ab undertecknade den 17 november ett avtal i syfte att samarbeta under en femårsperiod inom teknikområdet. Avtalet är ett intentionsavtal, där parterna arbetar för gemensamt uppställda visioner och målsättningar inom teknikutbildning och rekrytering.

Målsättningen med partnerskapsavtalet mellan Yrkeshögskolan Novia och Citec Engineering är att tillsammans utveckla gemensamma kärnområden genom ömsesidig konsultering och experthjälp."Vi är ute efter ett samarbete som gagnar båda parterna. Som central utbildare av ingenjörer i regionen, så eftersträvar vi ett nära samarbete med starka och ledande arbetsgivare inom näringslivet. Genom detta avtal vill vi långsiktigt och systematiskt arbeta för att ytterligare stärka ingenjörsutbildningen, främja intresset för studier i teknik och utveckla samarbetet med arbetslivet", säger Örjan Andersson, Yrkeshögskolan Novias rektor och verkställande direktör.

"Citec Engineerings målsättning är dels att bidra till ett större intresse för teknikstudier generellt sett, och dels att säkerställa att vårt omfattande rekryteringsbehov tillfredsställs i takt med vår snabba tillväxt", säger Martin Strand, verkställande direktör för Citec Engineering.

"Det är både utmanande och kul att jobba med globala, tekniskt krävande projekt på Citec. Vi vill kunna belysa detta genom att ha en bra och tät dialog med Yrkeshögskolan Novias studerande och personal. Yrkeshögskolan Novia och Citec Engineering har därför formulerat ett antal konkreta gemensamma aktiviteter för att verkställa vårt samarbete", säger Strand.Enhetschef Kim Westerlund lyfter fram de samarbetsaktiviteter som direkt gagnar studerande på Novia.

"Vi kan via samarbetet med Citec erbjuda våra teknikstuderande studiebesök, teman till eventuella lärdomsprov (examensarbete) samt fortbildningsmöjligheter för Novias tekniklärare. För våra utbytesstuderande kan vi erbjuda praktikplatser, vilket i sin tur är en målmedveten stärkning av arbetskraftspotentialen i regionen", konstaterar Westerlund.Novia och Citec kommer inom kort att tillsätta en styrgrupp som ska fastställa och utvärdera de gemensamma aktiviteterna för varje läsår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yrkeshögskolan Novia, informationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803
Citec Oy Ab, kommunikationsdirektör Michael Smirnoff, mobil 050 464 0656

Gå till "Pressmeddelanden"