13.6.2018

Yrkeshögskolan Novia och Åbo Svenska Teater ingick partnerskapsavtal

IMG 2929 copy

Yrkeshögskolan Novia och Åbo Svenska Teater undertecknade 1.6.2018 ett avtal om samarbete inom kulturutbildningarna vid Campus Allegro Jakobstad.

”Strategiska partners med vilka vi långsiktigt kan utveckla ett systematiskt samarbete är viktiga för oss. Det här avtalet är vårt första strategiska partnerskap inom kulturområdet. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att skapa ömsesidig nytta”, säger rektor Örjan Andersson.

”Inom kulturutbildningen strävar vi ständigt efter att spegla verkligheten och de villkor som gäller på de professionella arenorna, bland annat partnerskapsavtal som detta gör det möjligt. Detta genom olika typer av pedagogiska projekt, studerandepraktik, erfarenhetsutbyte och övriga samarbeten. Som ett exempel på detta kan nämnas att vi 2019 inleder en specialiseringsutbildning i musik- och dockteater som kommer att resultera i tio föreställningar på Åbo Svenska Teater”, berättar tf enhetschef Emma Westerlund.

”Samarbetsaktiviteter kan bland annat vara i form av gästföreläsare, diskussionsgrupper, studiebesök, teman till lärdomsprov samt fortbildningsmöjligheter för högskolans lärare. Forskningssamarbete planeras speciellt inom Novias fokusområde kultur och entreprenörskap”, fortsätter Westerlund.

”Kulturbranchen kommer att utvecklas starkt i framtiden. Åbo Svenska Teater anser att samarbetet med Yrkeshögskolan Novia ger teatern möjlighet att föra en dialog om ömsesidiga behov. Teatern kan erbjuda olika typ av praktikplatser, samtidigt som vi får nya tankar och ideér från Novia och de ivriga studerande, säger teaterchef Jukka Aaltonen på Åbo Svenska Teater.

AST vaakunatunnus2 cmyk 80mm

Koordineringen av det nya samarbetet sker genom årliga möten mellan Yrkeshögskolan Novia och Åbo Svenska Teater.

Tilläggsuppgifter

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, tf enhetschef Emma Westerlund, tfn 050 323 8997
Åbo Svenska Teater, teaterchef Jukka Aaltonen, 040 727 9723

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"