14.10.2011

Yrkeshögskolan Novia minskar inte utbildningsutbudet 2012

Idag sammanträdde styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi som upprätthåller Yrkeshögskolan Novia. Styrelsen beslöt att inte minska utbildningsutbudet ännu 2012. Enligt undervisnings- och kulturministeriets besked 5.10 kommer Novia att förlora totalt 60 nybörjarplatser, 40 platser inom kulturområdet och 20 platser inom området teknik och kommunikation.

Förra veckan fick yrkeshögskolorna över hela landet beskedet om att totalt 2 200 studieplatser skall dras in. Det här är nästan 10 procent av antalet studerande som inleder sina studier varje år. "UKM:s krav på nedskärning av utbildningsplatser slår hårt mot både lärare och studerande, vilket är beklagligt" säger styrelseordförande för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Roger Broo.

"Med tanke på UKM:s dramatiska nedskärning i finansiering är vi på sikt tvungna att minska antalet utbildningsprogram", konstaterar rektor Örjan Andersson.

"Med tanke på de studerande som tidigare har antagits och som har valt att frånvaro anmäla sig och skjuta upp sin studiestart till år 2012, så kommer vi dock att bjuda ut alla utbildningar på alla orter som hittills planerat för hösten 2012", avslutar Andersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yrkeshögskolan Novia, VD/rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Styrelseordförande för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Roger Broo, tfn 045 543 3466

Gå till "Pressmeddelanden"