27.10.2015

Yrkeshögskolan Novia med i nätverket Turku Future Technologies

aboa mare 200v 142 vari

Yrkeshögskolan Novia är medlem i det nya nätverket Turku Future Technologies, som är ett samarbetsavtal mellan åtta högskolor i Finland. Samarbetsavtalet undertecknades  27.10.2015.

Högskolorna som är med i samarbetet är Yrkeshögskolan Novia/AboaMare, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Åbo universitet, Aalto-universitetet, Villmanstrands tekniska universitet, Uleåborgs universitet och Tammerfors tekniska universitet.

Turku Future Technologies (TFT) är ett forsknings-, utvecklings- och innovationsnätverk som ska göra det möjligt för företag inom teknologibranschen att dra nytta av toppkunnandet vid högskolorna. Syftet är också att producera teknisk utbildning på hög kompetensnivå i Åbo samt öka Åboregionens synlighet och dragningskraft vid de tekniska universiteten.

Det nya samarbetet upprätthålls av städerna Åbo och Raumo samt Åboregionens utvecklingscentral. Nätverkets verksamhet inleds 2016.

Läs mera i Åbo stads pressmeddelande genom att klicka här.

tft allekirjoitus

Gå till "Pressmeddelanden"