16.1.2020

Yrkeshögskolan Novia marknadsförs på universitets- och yrkeshögskoledag i Åbo 17.1

Novia Henriksgatan

Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med Åbo Akademi en gemensam UniYH-marknadsföringsdag i Åbo. Under fredagen 17.1 presenteras Novias och ÅA:s utbildningsutbud 2020 under presentationer samt rundvandringar. 

Vi väntar oss ca 580 besökare under dagen från olika gymnasier och yrkesinstitut, detta är alltså en viktig dag i marknadsföringssyfte. Programmet pågår kl. 10-14 och i år erbjuds branschvisa presentationer som besökarna på förhand har fått anmäla sig till. Dagens program ordnas vid Novia, Arken, ASA-huset och Axelia. Det kommer att finnas tutorer på plats som hjälper besökarna att hitta till rätt hus. Novia och ÅA håller tillsammans lunchträff med studiehandledarna från de olika skolorna.

Besökarna får tillfälle att träffa utbildningsledare, lärare, PR-tutorer och studerande från Novias utbildningar.  En paneldiskussion med studerande vid Novia om hur det är att studera vid Novia blir det på Henriksgatan 7 kl. 13.30-14.00 i auditoriet och en rundvandring blir det vid Aboa Mare där Novias sjöfartsutbildnings finns kl. 12.40-14.00. Bussen till Aboa Mare avgår kl. 12.40 från Axelia.

Följande skolor är anmälda till UniYH-dagen; Brändö gymnasium, Björneborgs svenska samskola, Gymnasiet Lärkan, Hangö gymnasium, Kristinestads gymnasium, Kimitoöns gymnasium, Katedralskolan, Kronoby gymnasium, Pedersöre gymnasium, Pargas svenska gymnasium, Sibbo gymnasium, Tammerfors svenska samskola, Tölö gymnasium, Virkby gymnasium, Axxell Karis, Axell Pargas, Axell Åbo, Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium, Gymnasiet Grankulla samskola, Åbo yrkesinstitut samt Turun ammatti-instituutti.

Länk till programmet

För ytterligare information vänligen kontakta våra husansvariga:
Yrkeshögskolan Novia, Henriksgatan 7. Husansvarig: Peter Edelsköld, tfn 044 762 3376
Åbo Akademi, Arken, Fabriksgatan 2. Husansvarig: Hanna Mäkinen, tfn 044 780 5144
Åbo Akademi, Axelia, Biskopsgatan 8. Husansvarig: Isabella Alén, tfn 040 703 2128
Åbo Akademi, ASA-huset, Fänriksgatan 3

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"