31.3.2021

Yrkeshögskolan Novia lockar igen många sökande

Två studerande

Ansökningstiden för årets andra ansökningsomgång till högskolorna gick ut sista mars. Yrkeshögskolan Novia erbjöd i denna omgång 856 studieplatser till sina utbildningar på svenska. Högskolan hade 1 178 förstahandssökande och antalet enskilda sökande 2 076. Antalet ansökningarna håller en jämn nivå och är oförändrad från fjolåret.

Totalt sett så har utbildningsområdena inom hälsa och välfärd, teknik (ingenjör) och företagsekonomi (tradenom) flest sökande vid Yrkeshögskolan Novia. 

Söktrycket var störst till utbildningen e-socionom, flerform i Åbo där 104 förstahandssökande konkurrerar om 20 studieplatser. Andra utbildningar där söktrycket är stort är barnmorska, sjukskötare och ingenjör inom el- och automation i Vasa, bildkonstnär, musiker, formgivare, tradenom i Jakobstad, socionom, sjukskötare och sjökapten och i Åbo samt agrolog i Raseborg.

Ansökningssiffrorna är preliminära uppgifter från Studieinfo. 

Tidtabell efter ansökan

Förberedelser för YH-urvalsprovet sker nationellt, sökande kan följa med aktuell information på portalen för alla yrkeshögskolor i landet: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/framsida/

Resultatet av betygsantagningen meddelas de antagna senast 31 maj. De som inte blir antagna via betyg deltar i nationellt YH-urvalsprov som hålls 31.5-9.6 (gäller ej konst och kultur som har egna urvalsprov under tiden 24.5-2.6 skild kallelse sänds per e-post). Information om urvalsprov hittar sökande här på den här sidan.

Sökande som antagits som studerande, skall meddela om mottagande av studieplats senast 16 juli kl. 15.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803
Yrkeshögskolan Novia, Admissions Officer Jessica Bonde, mobil 050 472 9655

 Avsändare: Kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"