23.3.2016

Yrkeshögskolan Novia lanserar Startup Factory vid Campus Raseborg

Startup Factory Novia rektor Orjan

Utvecklingsprojektet Startup Factory vid Campus Raseborg har som målsättning att utveckla en innovativ miljö där

studerandegrupper, lärare, forsknings- och utvecklingspersonal samt externa samarbetsparter, främst från regionen, kan arbeta tillsammans. Under hösten 2015 har byggnadsteknikstuderande inventerat Raseborgs laboratoriebyggnad och informationsbehandlingsstuderande jobbar med en virtuell plattform för Startup Factory. 

Startup Factory Novia styrgruppen med studerande

”Vi vill skapa en plattform där studerandes innovativa, fördomsfria idéer kan testas och utvecklas tillsammans med etablerade företag. Vi har jobbat med idén till konceptet i ungefär ett halvår och vill på det här sättet stöda dels våra studerandes möjligheter att utvecklas till kreativa entreprenörer tillsammans med näringslivet. Finansiering har möjliggjorts via Konstsamfundet”, berättar enhetschef Eva Sandberg-Kilpi. 

”Yrkeshögskolans styrka är att man flexibelt kan jobba tillsammans med företag. Det ger möjligheter både för regional utveckling samtidigt som studerande kan få en språngbräda in i arbetslivet”, konstaterar rektor Örjan Andersson. 

Startup Factory ska bli en innovativ miljö och inredningen kommer att göras tillsammans med formgivningsstuderande vid Novias Campus i Jakobstad. Projektverkstaden väntas betjäna samtliga utbildningar i Raseborg: naturbruk, byggnadsteknik både byggmästare och ingenjörer samt och informationsbehandling. 

Bakgrund i näringslivspolitiskt program 

Yrkeshögskolan Novia deltog aktivt i utformandet av det näringslivspolitiska program som utformades under ledning av Ekenäsnejdens företagare under vintern 2014. En målsättning i programarbetet var att skapa en ”företagshub” där små, nystartade företag kunde hyra in sig under en uppstartningsperiod och få tillgång till behövlig infrastruktur. 

”Vi har fortsatt diskussionerna om en företagshub tillsammans med företagarföreningen, och nu när Startup Factory blir verklighet, så integreras en företagshub i det projektet. Målsättningen är att både studerande och utomstående kan starta sina egna företag och hyra in sig inom Startup Factory. Villkoret är att man samarbetar med utbildningen och forskning- och utvecklingsfunktionerna på Campus Raseborg under tiden man verkar i Startup Factory”, förklarar Sandberg-Kilpi som också fungerar som projektledare. 

Samarbetspartners i näringslivet 

Startup Factory har redan nu några samarbetspartners i regionens näringsliv, och söker fler. Ramboll Finland Oy har redan en längre tid samarbetat med byggutbildningarna i Campus Raseborg och är med i det nya Startup Factory bl.a. med en donation av datorer utrustade med kapacitet för avancerad planering med hjälp av Byggnads Informations Modellering (BIM). Kustregionens utbildningsfastigheter och Företagarna i Raseborg är representerade i projektets styrgrupp. Också andra företag inom naturbruksbranschen har vidtalats och visat intresse för konceptet.  

Tilläggsinformation fås av
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Eva Sandberg-Kilpi, projektledare för Startup Factory, tfn 044 449 8251 
Yrkeshögskolan Novia, VD/Rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Oskar Lindström, mobil 0400 445126 byggingenjörsstuderande hemort Raseborg
Robin Lindqvist, mobil 050 4311402 byggingenjörsstuderande hemort Hangö

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

 

 

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"