14.1.2014

Yrkeshögskolan Novia lanserar PR-filmer

SetSize19201080 SetHeight1080 DuVi 110510 1 0285

Novia lanserar fem campusvisa filmer och en film där yrkeshögskolan som helhet presenteras. Filmerna marknadsför och representerar hela högskolan, både vad gäller den geografiska spridningen och det breda utbildningsutbudet. 

För Novia är det viktigt att visa vilket utbildningsinnehåll vi har ortsvis eftersom vår verksamhet är olika på våra campus. Filmernas målgrupp är potentiella sökande i åldern 17-22 år, filmerna skall ge en inblick i vårt utbildningsutbud. Filmerna blir ett ytterligare komplement i marknadsföringen till nya studerande. 

”Vi har som målsättning att använda våra egna studerande i den marknadsföring som vi gör, de modeller som medverkade i filmerna studerar alla vid Novia. Modellerna sökte vi på högskolans intranät och intresset av att delta har varit stort på alla orter. Under de intensiva dagarna för filminspelningen hade estenomstuderande hand om maskeringen av modellerna”, berättar kommunikationschef Jenny Svartsjö. 

Filmerna finns förutom på Novias webbsidor även på vår YouTube-kanal.

 

Ansökan till examensinriktad ungdomsutbildning på engelska pågår under tiden 7.1-11.2.

Ansökan till examensinriktad ungdomsutbildning, vuxenutbildning och högre YH-utbildning på svenska pågår under tiden 3.3-1.4.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Avsändare: Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803 

Om Yrkeshögskolan Novia

Novia är en yrkeshögskola inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra 4000 examensstuderande. Personalstyrkan uppgår till 380 personer. Våra utexaminerade studerande är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Gå till "Pressmeddelanden"