4.6.2018

Yrkeshögskolan Novia lanserar årsberättelse 2017

LL 20130523 novia 21

Yrkeshögskolan Novia berättar om året 2017 och du kan ta del av verksamheten under året. Novias rektor, enhetschefer och FoU-chef summerar året på sina campus, verksamheten forskning och utveckling presenterar sin verksamhet utgående från högskolans fem fokusområden. Statistik om den internationella mobiliteten visar vilka länder som är populära för våra studerande och för vår personal. Det står klart att yrkeshögskolan, trots statens nedskärningar, har gått framåt på många områden och Novias utbildningsutbud är stabilt.

Välkommen att ta del av Novias årsberättelse 2017
www.novia.fi/arsberattelse2017 

Novias årsberättelse finns endast i elektroniskt format.

Här hittar du våra tidigare årsberättelser på webben

Tilläggsuppgifter
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"